Prijave za pasivno učešće:    1. mart do 10. septembar 2019.
Prijave za aktivno učešće:  1. april do 1. septembar 2019.
Slanje radova:  1. maj do 1. septembar 2019.
Održavanje Kongresa:  3 – 6. oktobar 2019.

 

Želite učestvovati? Popunite aplikacionu formu.