MIMS će se održati na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i nastavnim bazama Medicinskog fakulteta (Klinički Centar Crne Gore, Institut za javno zdravlje Crne Gore).

04 foto 7

Adresa: Kruševac bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kongres će se održati u periodu 3 - 6. oktobar 2019. godine.