Za učesnike iz Crne Gore

Studenti: aktivni učesnici 25 €, pasivni učesnici 20 €.

Doktori: 40 € (bez obzira na vid učečća).

Sve uplate izvršiti na žiro-račun Medicinskog fakulteta: 510 – 2353 – 62 (sa naznakom: kotizacija za Kongres)

 

Za učesnike iz inostranstva

Studenti: aktivni učesnici 50 €, pasivni učesnici 45 €.

Doktori: 60 €  (bez obzira na vid učešća).

Način uplate možete naći ovdje.

 

Želite učestvovati? Popunite aplikacionu formu.