Popunjavanjem elektronske forme možete prijaviti Vaše učešće na MIMS
Prijedlog smještaja za učesnike Montenegrin International Medical Summit MIMS 2021:

Make every connection matter

  • Medicinski fakultetOrganizator MIMS je Medicinski fakultet Univeziteta Crne Gore, jedan od fakulteta Univerziteta Crne Gore, najstarije visokoškolske ustanove u Crnoj Gori.

    Na Medicinskom fakultetu izvodi se nekoliko studijskih programa: medicina, stomatologija, farmacija, primijenjena fizioterapija i visoka medicinska škola, kao i doktorske studije i specijalizacije doktora medicine.

    U svrhu obavljanja teorijske nastave, fakultet je prostorno smješten u dvije moderno opremljene zgrade, koje posjeduju amfiteatar, auditorijum, laboratorije, računarske sobe i prostorije za predkliničke predmete. Predavanja iz kliničkih predmeta izvode se u nastavnim bazama fakulteta.

Registracija
Montenegrin International Medical Summit
Mjesto i vrijeme
Montenegrin International Medical Summit

 

Medicinski fakultet

Živite, učite i istražujte.